Termeni si conditii

Regulamentul procedurilor de înscriere a designerilor în cadrul ediției a 14-a a Feeric Fashion Week, organizat de Fundația Mitichi în perioada 20-24 iulie 2022.

 

Termenii și condițiile reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să utilizați serviciile asociate procesului de înscriere a designerilor, precum și procedurile dupa acceptarea colecțiilor ce vor fi prezentate în cadrul Feeric Fashion Week. Pentru a utiliza această procedură o vom numi “Înscriere” și dacă doriți să o accesați trebuie să citiți și să acceptați toți termenii și toate condițiile descrise în prezentul document, inclusiv politica privind datele personale. Acest formular reprezinta prima parte a contractului ce urmeaza a fi semnat dupa activitatea de inscriere.

ART. 1. ORGANIZATORUL ÎNSCRIERII

Organizatorul “Feeric Fashion Week” este Fundația Mitichi, cu sediul în jud. Sibiu, localitatea Apoldu de Jos, str. Principală, 603, punct de lucru în Sibiu pe strada Târgul Vinului, nr 5, si adresa email: info@feeric.ro denumită în continuare Organizator. Festivalul de modă Feeric Fashion Week se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul “Regulament”. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la înscriere. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Înscrierea va fi organizată și se va desfășura în perioada 15 septembrie 2021 – 15 iunie 2022, pe pagina oficiala de internet www.feeric.ro, site-ul oficial al Feeric Fashion Week.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Înscriere are dreptul să participe orice persoana fizică sau juridică din România, sau din orice altă țară. Participarea la aceasta înscriere are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Selecția se desfășoară în 3 etape independente.

I Perioada de aplicare, 15 septembrie 2021 – 15 iunie 2022 – reprezintă sponsorizarea prin virament bancar sau  numerar a unui pachet de show din cele 3 variante, la momentul semnării contractului personalizat in urma completării formularului de înscriere.

II Perioada de selecție a colecțiilor 15 – 30 iunie 2022– dupa finalizarea perioadei de aplicare, comisia internațională de selecție va hotărâ lista colecțiilor ce vor fi acceptate în proiect. În caz de refuz, veti primi un email de notificare si valoarea achitată va fi restituită. In caz de acceptare a colectiei se trece la procedura de organizare.

III Restituirea sponsorizării de particiare se va face până la data de 1 august 2022

ART. 5. VALOAREA DE PARTICIPARE

Valoarea sponsorizării ce asigura participarea designerului la Feeric Fashion Week este variabilă, în funcție de pachetul accesat și reprezintă doar o parte din costurile de realizare a evenimentului, fiind suplimentată de finanțarea acordată de către Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local Sibiu pentru derularea întregului proiect:

 

Show Feeric Venue
– Early Bird Package pana la 31 Decembrie 2021 – 5500lei
– Advance Package din 1 Ianuarie pana in 31 Martie 2022 – 6000lei
– Regular Package din 1 Aprilie pana in 31 Mai 2022 – 6500lei

Show in Gala     
– Early Bird Package pana la 31 Decembrie 2021 – 6000lei
– Advance Package din 1 Ianuarie pana in 31 Martie 2022 – 6500lei
– Regular Package din 1 Aprilie pana in 31 Mai 2022 – 7000lei

Show Individual
– Early Bird Package until 31st of December 2021 – 4000 euros
– Advance Package din 1 Ianuarie pana in 31 Martie  2022 – 4500 euros
– Regular Package din 1 Aprilie pana in 31 Mai 2022 – 5000euros

Toate cele trei pachete includ pe lângă spațiul de derulare, următoarele:

– o grupă prestabilită de 15 modele pentru show în Gala sau Feeric Venue sau o grupă prestabilită de 20 modele pentru show individual. Castingul pentru modele se face cu o lună în avans de catre organizator, iar modelele vor fi distribuite în grupe de lucru echilibrate pe criterii de dimensiuni și experiență incat grupele finale sa fie exchilibrate.

– logistica aferentă prezentării (dupa caz, în funcție de particularitățile spațiului, logistica implică lumini, sunet, pasarelă, scaune, decoruri, dj, tehnicieni, securitate, art director, coordonator backstage, asistenți, etc)

– facilități în zona backstage (asistență în derularea activităților, stander, fier de călcat, acces la catering etc.)

– album foto și clip video cu rezumatul showului pentru a fi folosit în campania de imagine cu obligația de a menționa numele Feeric Fashion Week în acțiunile de promovare derulate pe baza acestor materiale.  Drepturile de autor rămân în proprietatea fotografului/videografului și a Fundației Mitichi.

 

 

ART. 6. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pentru înscriere, participantul trebuie să încarce imagini cu schițele, colecția sau din portofoliu și să ofere cât mai multe informații și link-uri ce pot determina alegerea sa pentru a prezenta colecția în Feeric Fashion Week. După înscriere, acesta trebuie să vireze valoarea aferentă pachetului dorit, în maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii contractului de sponsorizare. Întârzierea viramentului sumei face ca solicitarea să fie declarată nulă.  Un participant poate înscrie maxim 5 fotografii.

ART. 7 ECHIPA DE SELECȚIE

Fiecare înscriere va constitui o mapă care va fi notată prin calificativele acceptat/respins, de 5 persoane conectate la Feeric Fashion Week. Aceștia vor fi fashion editori, producători de săptămâni ale modei din întreaga lume, jurnaliști români și străini, bloggeri de modă, fotografi și membrii ai echipei de producție a festivalului.

ART. 8 DREPTURI DE AUTOR

Participantul la selecție declară în mod implicit, prin înscrierea imaginilor în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora, precum și asupra colecției pe care dorește să o prezeinte în cadrul festivalului, și își asumă toate consecințele legale în caz contrar. Dacă dovada că nu e posesorul drepturilor pentru materialele expuse se face după ce designerul a achitat taxa de participare, aceasta nu îi va fi restituită. Odată cu înscrierea fotografiilor, participantul este de acord ca acestea să fie publicate în materialele legate de prezența sa în festival. Designerul înțelege deasemenea, faptul că toate imaginile foto/video rezultate în urma prezentării sale vor fi folosite în viitoarele campanii de promovare a Feeric Fashion Week și a proiectelor asociate acestui brand.

ART. 9. REZULTATE SELECȚIE

Designerii selectați vor fi anunțati prin e-mail în momentul publicării listei pe www.feeric.ro  Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare a oricărui înscris, în orice moment, daca are suspiciuni cu privire la activitatea și expunerea publică a acestuia sub forme ce pot genera efecte negative asupra Feeric Fashion Week. În acest caz valoarea sponsorizării nu se returnează.

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România și Uniunea Europeană. Prin înscrierea în Feeric Fashion Week înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă solicita dumneavoastră, în calitate de beneficiar, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală și pentru realizarea decontului către cofinanțatorii proiectului:

  • numele și prenumele
  • copie buletin/pașaport (se acceptă foto)
  • date de înregistrare a companiei pe care o reprezentați, acolo unde e cazul.
  • adresa de e-mail validă și numere de telefon

Scopul solicitării acestor informații de către Organizator este de a realiza decontul de cheltuieli ce trebuie prezentat cofinanțatorului, pentru a menține raportul contractual și pentru a dezvolta raportul comercial cu reprezentantul SHADES. După colectarea datelor dvs. Organizatorul – nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către alti terți, decât cei agreați de ambele părți, în scopuri de marketing și publicitate. – nu va furniza unor terți, decat cei agreați de ambele părți datele dvs. de contact fără acordul dvs, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc) – va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați, prin protocoale standard și tehnologii corespunzătoare.

Art. 11. UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNSCRIERE

Înțelegeți și sunteți de acord că nu aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți prin email sau în alt mod, în cadrul înscrierii online, următoarele tipuri de informații: – informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hărțuire. – informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în cadrul concursului online. – informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau confidențial sau asupra cărora nu dețineti drepturi de proprietate intelectuală. – informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitari. Această interdicție se referă inclusiv, fără a se limita la, folosirea înscrierii online pentru:

  1. a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoașteți;
  2. b) a contacta persoane pe care nu le cunoașteți și a le trimite mesaje promoționale sau de solicitare fără permisiunea acestora;
  3. c) a trimite mesaje către liste de distribuție sau alias-uri de grup. – informații sau materiale care conțin viruși informatici sau orice coduri, fișiere sau programe computerizate dăunătoare, menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționarea oricărui software, sau a oricărui echipament electronic și de telecomunicații.

Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de internet considerate riscante.- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricărei comunicări transmise prin websiteul www.feeric.ro sau alte mijloace aferente acestei înscrieri online sau Organizatorului in general. – conținut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email în locul numelui, etc) Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, proceduri și îndrumări privind utilizarea rețelei, legate de acest concurs.

Art. 12. ÎNCETAREA SERVICIULUI

Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să întrerupă contul și accesul dvs. la înscrierea online, din cauze care pot fi, fără a se limita la:

(a) încălcarea de către dvs. a prevederilor prezentului Regulament și a îndrumărilor pe care le cuprinde,

(b) solicitări ale instituțiilor guvernamentale și impuneri ale legii,

(c) solicitarea dvs. expresă,

(d) probleme și aspecte tehnice neprevăzute,

Sunteți de acord că întreruperea furnizării serviciului va fi făcută la libera alegere a Organizatorului și că Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului la înscriere.

Art. 14. INFORMAȚIA FURNIZATĂ

Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de materiale pe website-ul www.feeric.ro, cedați către Organizator dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței serviciului. Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul inscrierii online vă revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze paginile website-ului www.feeric.ro și conținutul pe care acestea îl cuprind. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestui website și să nu acționați pentru a perturba funcționarea sau a supraîncărca infrastructura noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.

ART. 13. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

În cadrul înscrierii online, Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin email sau telefon (vedeți capitolul Confidențialitatea datelor). Sunteți de acord să primiți mesaje email, legate de participarea dvs. la Feeric Fashion Week sau contul dvs. din cadrul website-ului www.feeric.ro pentru a asigura buna derulare a colaborării. Înțelegeți și sunteți de acord că Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact în scopul consultării sau informării dvs. cu privire la produsele, ofertele și promoțiile website-ului. Puteți renunța la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite. Organizatorul își exercită dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerența și corectitudinea desfășurării concursului. Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document pe website-ul concursului www.feeric.ro.

ART. 14. LIMITE DE RĂSPUNDERE

Acceptând acest regulament, sunteți de acord ca Organizatorul, angajații săi, partenerii și orice alți colaboratori în derularea Feeric Fashion Week nu sunt răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau consecințe negative directe, indirecte, ocazionale sau excepționale rezultate în urma:

  1. a) utilizării website-ului www.feeric.ro de către dvs.;
  2. b) accesului neautorizat sau alterării comunicării dvs. cu sau prin acest website, sau Organizatorul nu garantează că serviciile aferente înscrierii online și website-ului www.feeric.ro vor fi neîntrerupte și lipsite de erori. Orice material pe care îl descărcați sau obțineti în orice mod de pe website-ul www.feeric.ro se face la libera dvs. alegere și pe propria dvs. răspundere și pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil în cazul oricărei deteriorari a computerului dvs. sau pierderii de date produse în urma acestor descărcări.

ART. 15. LEGEA APLICABILĂ

Acest regulament reprezintă un acord între dvs. și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare.